Länkar

Försäkringar
Folksam
IF Skadeförsäkring
Länsförsäkringar
Trygghansa
Konsumenternas försäkringsbyrå


Banker

Skandiabanken
Nordea
Handelsbanken
SEB
Swedbank
Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Övrigt
Riksskatteverket
Konsumentverket
Fastighetsmäklarnämnden
Villaägarnas riksförbund
Sveriges bostadsrättscentrum
Adressändring