Köpare

Funderar du på att köpa en bostadsrätt/fastighet? Vi har kunskap om den lokala marknaden och ett brett kontaktnät. Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta ditt drömställe.

Visning
Vid visning av en bostadsrätt/fastighet får du en objektbeskrivning. Det är en beskrivning av objektet som mäklaren sammanställt utifrån bland annat säljarens uppgifter. Här kan du läsa om fastighetens skick, ålder och storlek, vilka inteckningar och servitut som belastar fastigheten samt annat som kan vara av intresse för dig som köpare. Om du är intresserad av bostaden fyller du i en intresseanmälan. Du är då med i budgivningen på bostaden. Denna intresseanmälan är inte bindande, du kan alltid avböja ett fortsatt intresse.

Undersökningsplikt
Om du köper en fastighet har du undersökningsplikt. Med detta menas att du, efter ett köp, inte kan ställa krav på säljaren för fel som du skulle kunnat upptäcka vid en noggrann besiktning. Om du anser att du inte har kunskap att besiktiga fastigheten själv bör du anlita en fackman som genomför besiktningen. När det gäller köp av bostadsrätt blir du som bostadsrättshavare medlem i en ekonomisk förening och delansvarig för föreningens tillgångar och skulder. Därför är det viktigt att du som köpare inte bara gör en besiktning av lägenheten, utan även tar del av föreningens ekonomi och eventuella framtida ombyggnader/renoveringar.

Budgivning
Vid ett köp av läghenhet/hus blir det ibland budgivning. Många undrar över hur en budgivning går till och vilka regler som gäller. Fastighetsmäklarnämnden har tagit fram ett infoblad om budgivning, som kan ge dig svar på frågor kring detta.
Faktablad om budgivning (pdf)

Avslut
När säljaren har bestämt sig för att sälja fastigheten till dig är det dags att skriva ett avtal. Vi upprättar då de handlingar som är nödvändiga för fastighetsaffären, t ex köpekontrakt, köpebrev och likvidavräkning. Är det något i fastighetsaffären som du känner dig osäker inför svarar vi gärna på dina frågor.